2009
08.16

Troniu

Ka??dy Troniu s?dzi ??e jest w Domu
Ale czy Dom to Troniu ?
Wr??? wi?c do Domu Troniu
Bo po co B???dzi? w Ciemno??ci …

2009
08.16

Policja stoi na drogach
Stoi, patrzy, ??apie

Zak??uca porz?dek ruchu

A rowery bez k???? p??acz? cichutko w k?cie

2009
08.15

Mam pytanko do Was – na jakich portalach spo??eczno??ciowych jeste??cie ? Napiszcie co?? …

2009
08.15

Co?? s??aba ta spo??eczno??? si? buduje … dlatego chcia??em oznajmi?, ??e jak czlonk??w spo??eczno??ci bloga dojdzie do 10 to zapraszam ich na dobrego browca, kt??ry zostanie wypity :-) Co Wy na to ?

2009
08.14

No, zaczyna sie dzia? coraz wi?cej na SID Blog’u
:-)

2009
08.14

Cytat z dzi??

??I remind myself every morning: Nothing I say this day will teach me anything. So if I’m going to learn, I must do it by listening.?

??Larry King (b. 1933), American television and radio host

2009
08.13

Urlop

W g??rach fajnie jest
Pada deszcz
I Zuber smakuje jak niegdy??

A g??rale ta??cz? nad przepa??ci? !

2009
08.12

Nie wiem czy ju?? pisa??em – ale Olinek Okr?glinek ma w??asn? stronke tworzona na jedynej s??usznej platformie :-)
Stronka Olinka Okr?glinka

2009
08.12

Test IQ

Mo??na sobie zrobi? przy ??niadanku -> Test IQ

2009
08.11

iPhone

Dla wszystkich u??ytkownik??w ajFon??w co czytaja ten blog – mo??na go ju?? bez problemu ogl?da? na ulubionym telefoniku :-)

2009
08.11

Co Wy na to ?

2009
08.11

No i uruchomi??em tak??e spo??eczno??? bloga :-) chetnych zapraszam do zapis??w … okienko po prawej stronie …

2009
08.10

Nowy wygl?d

No i sta??o sie … zmieni?? si? wygl?d …

I jak sie podoba ?

2009
08.10

Nowe my??li

My??li kr????ce

My??li n?c?ce

My??li b???dz?ce

My??li my??l?ce

2009
08.07

G??ry

Wieczorne klimaty roz??wietla??y niebo

Ksi???y? ju?? lekko przekwit??y tkwi?? nieustraszenie

Migocz?ce w dole odblaski ludzkich istnie??

Cisza i noc …

2009
08.07

Wszystko co si? zdarza – jest
Wszystko co ma by? – b?dzie

Czas i pami??

2009
06.23

Ciekawo???

Zdj?cia w ciemno??ci …

Ka??da chwila pokazuje kawa??ek rzeczywiso??ci

??wiadomo??? ka??dej kom??rki

Brak jedno??ci rozsypuje ??wiat??o

I czy mo??e wybra? si? nad morze

2009
06.22

To na czym sie wychowa??em

The Muppet Show

The Muppet Show

2009
06.22

Reaktywacja

Po d??u??szej przerwie powracam do blogowania :-) Troszk? zacz???em si? udziela? na facebooku, jednak Mafia Wars pochalnia czas znacznie … Dzi?? testuje po???czenie wordpressa z facebookiem … czekajcie na efekty …

2009
04.08

Oli ??piewa

Oto muzyczna pr??bka umiej?tno??ci ma??ego cz??owieka: Oli ??piewa

2009
04.05

Dziecko …

Dziecko bardzo m?czy, a jak glowa boli to sie szybko zasypia :-) a dziecko w tym czasie …
Tato spi

2008
10.25

Znaleziona w jednym z maili racjonalistow :-)

Cuius regio, eius religio?

” Zauwa??y??em, ??e kilka razu w komentarzach pojawi??a si? opinia krytykuj?ca zaanga??owanie kleru w system edukacji i daj?ca pe??ne prawo rodzicom do wychowywania swoich dzieci w wierze w jakiej oni (rodzice!) chc?. Indoktrynacja przez ko??ci???? nie wymaga chyba komentarza. Przera??a mnie jednak, ??e mo??na dopuszcza? indoktrynacj? przez rodzic??w i to w komentarzach, kt??re maj? uchodzi? za post?powe. Nie ma dzieci katolickich, islamskich czy prawos??awnych. S? tylko dzieci rodzic??w wyznaj?cych religi? katolick?, islam lub prawos??awie. Dzieci nie maj? pogl?d??w religijnych tak samo jak nie maj? pogl?d??w politycznych, gospodarczych czy filozoficznych. Dzieci s? indoktrynowane lub nie [1]. Uwa??am, ??e w tym zakresie, kochani rodzice, macie takie same prawo do narzucania swojej religii swoim dzieciom jak ko??ci????… czyli ??adne. Niech w ko??cu modl?cy si? sze??ciolatek ??le ??wiadczy o swoich rodzicach.

[1] inspired by Richard D. ;)

I co Wy na to ?

2008
06.22

Cytat

I znowu wygrzebany fajny cytacik:

??Dop??ki nie skorzysta??em z Internetu, nie wiedzia??em, ??e na ??wiecie jest tylu idiot??w.?

– Stanis??aw Lem

:-)

2008
05.11

Opiekun

Jak to DzejBi dzieciaki piastowal i dobrze sie zachowal i browarka w siebie schowal …

DzejBi & Dzieci

2008
04.21

Cytat dnia …

??The real man smiles in trouble, gathers strength from distress, and grows brave by reflection.?

2008
03.06

Nocno???

Sm?tne skrawki
??ycie na kraw?dzi snu
Obszary nami?tne

Wchodz? w d??ungl? my??li
Wchodz? w ciasne ??ciany

Ciemno???
??lisko???

Dooko??a samotne oczy wypatruj? pustki
Nic dla nikogo nie znaczy

Znak i symbol na gwie??dzie
Kt??ra ju?? dawno upad??a
Taple si? teraz w b??ocie
I szamocze w p?tli brudu

Grudka zmieni rzucona na pokryw?
Ka??dy gest
Ka??dy ruch
Dr??enie r?k

M?czy mnie
Zamykam oczy

T?sknie i mamrocz? o niebie
B???kitnym i spokojnym

Jasnym ….

2008
03.01

Stronno???

Wiatrowe my??li kr???? po g??owie
Ka??da chwila wydaje si? wieczno??ci?
Ludzki instynkt stara si? od??y?

Krople deszczu stukocz? o blach?
My??li chwiejnie wychodz? z g??owy
Cia??o nie reaguje na nic

Ka??dy chce by?
Ka??dy chce co?? osi?gn??
Ka??dy chce …

2008
02.24

Takie tam

Ciemno??? za oknem i chmury jakies tam …
Ale “lekarstwo” (czyt. The Cure) zapodane w poniedzia??ek ca??y czas kr???y we krwi …
D??wi?ki i brzd?ki , kt??re koj? dusz? i uspokajaj? serce, a zarazem daj?ce chwile, kt??rych nawet le???c w rynsztoku wie, ??e si? patrzy w gwiazdy …
Ka??dy z nas ma chwile s??absze b?d?? lepsze … Ka??dy wie co to b??l a co to rado??? …
I niech wszech??wiat kr???y tak jak kr???y, jego trajektoria jest nieunikniona …

Chwile , aczkolwiek a?? chwile …
Rado??? powoduje, ??e wiadomo o co chodzi …
I wtedy wszystko jest mo??liwe …

A sen zasn??wa oczy …
A mg??a nachodzi Ksi???yc …
A ranek mgli w oddali …

2008
02.08

Muzyka …

Muzyka koi
Muzyka rozwija
Muzyka pobudza
Muzyka …

Sluchawki

2007
12.05

133,227 People

Dallas Dating

A w ten dzie?? umar?? tak??e Bruce Lee … ;)