´╗┐ Pomroczny Blog D??ejBi'egoSeptember 2010 - Pomroczny Blog D??ejBi'ego
2010
09.20

Ptaki

Wrzeszcz─?ce nago??ci─? sw─? okradaj─? ga??─?zie
P??acz─?ce nad krucho??ci─? sw─?

Czarne ptaki na spalonych drzewach
Byt sw??j istnienia rozk??adaj─?

M????c─?c skrzyd??ami ??wiat??o
Ksi─???yca zachodz─?ce burz─?

Skowyt swych pisk??w
Ziemi oddaj─?

2010
09.20

Deszcz

Mokre zakamrki duszy
Dusz─? si─? wilgoci─?

Woda nape??nia pr????ni─? p??uc
Woda ogarnia cia??o

Nie ma ju?? odwrotu
Pustka czy pe??nia

Pytania nikn─?
w bulgocie …