2010
09.20

Ptaki

Wrzeszcz?ce nago??ci? sw? okradaj? ga???zie
P??acz?ce nad krucho??ci? sw?

Czarne ptaki na spalonych drzewach
Byt sw??j istnienia rozk??adaj?

M????c?c skrzyd??ami ??wiat??o
Ksi???yca zachodz?ce burz?

Skowyt swych pisk??w
Ziemi oddaj?

2010
09.20

Deszcz

Mokre zakamrki duszy
Dusz? si? wilgoci?

Woda nape??nia pr????ni? p??uc
Woda ogarnia cia??o

Nie ma ju?? odwrotu
Pustka czy pe??nia

Pytania nikn?
w bulgocie …