´╗┐ Pomroczny Blog D??ejBi'egoJuly 2010 - Pomroczny Blog D??ejBi'ego
2010
07.14

Kroki …

Przechodz─?c ??ycie cz??owiek my??li, ??e ka??dy krok jest powszedni …
Ale czy wie, ??e ka??dy krok odznacza pi─?tno na otoczeniu ?

Kroki i kroki … Dudni─? w uszach ….
Kroki i kroki … Daj─? znaki …

Kroki prowadza przed siebie …

A ka??dy z nich oddala od miejsca wyj??cia …