2010
04.13

Wierzby

Wierzby trzepocz?ce na wietrze …
Porywa ich wiatr powo??ania …
Zwiewa li??cie spr???yste …
Tuli do ziemi wieczystej …

Wierzby trzepocz?ce na wietrze …
Szare od braku ??wiat??a z nieba …
Dostaj? tylko krople deszczu …
Ch??epcz?co mokre …

Wierzby trzepocz?ce na wietrze …
Pokr?cone trudem ??ycia …
Poskromione metalem …
Czekaj? na …

Wierzby trzepocz?ce na wietrze …
W smutku stoj? …
I otulone wiatrem …
Cichutko ??kaj? …