2010
01.04

Ukryci

Wir wyobra??ni zanika
Kolorowe wst?gi ??opocz? ponad umys??em
My??li czy pustka
??piew dziewiczy noc?
Ptaki spogl?daj? ??apczywie na niedosz??e k?ski

Brak sp??jno??ci

Rozpada si? przestrze??

A s????w ju?? nie ma ……..

%d bloggers like this: