2009
12.31

W Ciemnym Mroku maszeruj?
Wibruj?ce D??wi?ki
Szum i Ciemno???

Wszystko odmienne od tego co znam
Wszystko zamazane
Rzeczywisto??? czy fikcja

G??owa p?ka
J?czy i wzywa

Nic nie b?dzie ju?? takie same