2009
11.06

My??li b???kaj?ce si?

Ale czy to wszystko jest warte tego ?

Powiedzia??em i zamkn???em okno …

Cisz i spok??j nachodz? umys?? …

Spa? … Zasn?? …

Kiedy ogarnie Ci? mg??a – za??nij

I ??pij w spokoju ducha …

Czyszcz?c swoje my??li …

%d bloggers like this: