2009
08.24

Dresy to najtroskliwsi ludzie jakich znam. Zawsze jak przechodz? obok
nich pytaj? czy mam jaki?? problem.

Viagra light: sta? nie stoi, ale w slipach si? ??adnie uk??ada.

Szef- cz??owiek, kt??ry nigdy nie widzi jak pracujesz, ale zawsze
zauwa??y, kiedy odpoczywasz.

NESCAFE – wiod?cy producent s??oik??w do bu??ki tartej …

Spyta??em dzi?? ??on?:
– Wczoraj w nocy, gdy si? kochali??my, udawa??a??…?
– Nie – odpowiedzia??a – naprawd? spa??am.

Pracownicy w firmie urlopy dziel? na dwie kategorie:
– urlop w??asny,
– urlop prze??o??onego.

Modlitwa kobiety przed posi??kiem:
“I spraw, Panie Bo??e, by te wszystkie kalorie posz??y w cycki!”

News z WSI24:
Cud na pierwszym koncercie Joli Rutowicz!
Sparali??owany ch??opiec wsta?? z w??zka i wyszed??.

Wraz z wprowadzeniem nowego has??a – “Palce liza?”, personel KFC
wycofa?? papier toaletowy z firmowych ubikacji.

Zagadka.
Na ???ce le??y facet, na plecach ma plecak, wok???? lataj? muchy.
Pytanie: Co jest w plecaku?
Odpowied??: Spadochron.

Uwaga! Zagin??? ratlerek bez jednej ??apy. Znaki szczeg??lne: upada,
kiedy zaczyna sika?.

Producenci lod??w modl? si?, ??eby lato by??o upalne, producenci krem??w
modl? si? o to, aby lato by??o s??oneczne, producenci parasoli modl? si?
o deszczowe lato, a producenci w??dki si? nie modl? – nie maj?
czasu, musz? produkowa?.

Przeci?tna ameryka??ska kobieta ma wymiary 90-60-90……
Z tym, ??e oni licz? w calach…

Gra wst?pna jest bez sensu.To tak jakby tr?bi? przez 15 minut przed
wjazdem do gara??u.

Dzieci s? jak pierdni?cia, da si? wytrzyma? tylko z w??asnymi.

Facet powinien by? jak bajka – mie? dobry koniec.

– Zenek, ty flegmatyku jeden, jak chcesz zosta? fotografem? Dlaczego
zdj?cie ??limaka jest nieostre?
– Poooruszy?? si? …

Nowa woda kolo??ska: dzi?ki aromatowi nawozu, po???czonego z
delikatnymi nutami ko??skiego potu, zapewni ci wolne miejsce
w dowolnym ??rodku transportu publicznego.

Cz??owiek uczy?? si? podpatruj?c zwierz?ta. Tai-chi wymy??li?? mnich
obserwuj?cy walk? czapli ze ??mij?. Jog? z kolei wymy??li?? inny
mnich, gdy zobaczy?? psa li???cego sobie jajka.

– Gienia! Jak to jest?! Ja ci?gle pij? i pij?, a ty ci?gle brzydka
i brzydka!

Na dobrym filmie w ci?gu dw??ch godzin g????wny bohater zd???y pann?
pozna?, wyrwa?, wyobraca? i rzuci?. W ??yciu tak nie jest… chyba,
??e na wyje??dzie integracyjnym z firmy.

Je??li o??enisz si? z miss to tak, jakby?? kupi?? mercedesa klasy S.
Masz pewno???, ??e produkt zosta?? sprawdzony przez co najmniej
pi?ciu specjalist??w.

Ostatnio pojawi??a si? mo??liwo??? p??acenia kom??rk? za przejazd
poci?giem do Wo??omina. Jeden przejazd – jedna kom??rka.

Gdyby nie Radio Maryja cz??owiek nigdy by si? nie dowiedzia?? jak
wiele pieni?dzy potrzeba do ??ycia w ub??stwie.

– Jaka jest r????nica mi?dzy dwulatkiem a doros??ym facetem?
– Dwulatka mo??na zostawi? samego z niani?.

Podawanie wysoko??ci pensji w warto??ci brutto jest jak podawanie
d??ugo??ci cz??onka razem z kr?gos??upem…

Uczeni skrzy??owali buraka, marchew, groszek, ziemniaka i… ??wini?.
Wyszed?? obiad.

Zbierz dziesi?? nakr?tek od Coca-Coli, pi?tna??cie paczek po LM’ach,
3 opakowania od czekolady, puste butelki, plastikowe kubeczki
i w og??le we?? ty k-rwa posprz?taj w tym pokoju!

Kynolog odwiedzi?? znajomych, kt??rym niedawno urodzi??y si? trojaczki.
D??ugo przygl?da?? si? male??stwom, po czym wskazuj?c palcem:
– Ja bym zostawi?? tego.

– Kocha pan swoj? ??on??
– Oczywi??cie! A co ona gorsza od innych?!

Kobieta jest przeciwie??stwem psa.
Pies wszystko rozumie, ale nic nie mo??e powiedzie?…

M??wi?, ??e chi??skie produkty s? do dupy. Bzdura! Gruszka do
lewatywy, kt??r? wczoraj kupi??em do dupy ca??kowicie si? nie nadaje.

Marek Jurek jednak dosta?? si? do Sejmu. Jak si? okaza??o, b?d?c
marsza??kiem, dorobi?? sobie dodatkow? par? kluczy…

Zauwa??y??em, ??e je??li ??wiat??o w kiblu wy???cza si? z d??wi?kiem
“Eeee” toznaczy, ??e kto?? tam jest.

%d bloggers like this: