2009
08.19

Pojawi??o si? w sieci kilka news??w na temat eksploduj?cych iPhone’??w. Ale te?? s? gierki ;)

Oto gierka gdzie sterujecie Stevem Jobsem w Apple Store ;) Have a fun !!!

2009
08.19

!K7

Dla lubi?cych muz? ze stajni !K7 zapraszam na ich strone do wyprzeda??y:
www.k7.com
M.in. : Herbert, Tosca, Bomb The Bass i wiele innych fajnych ;)

2009
08.19

11+ powod??w dla kt??rych twoja firma nie powinna u??ywa? mikroblog??w – blog.zarazinski.pl

2009
08.19

Nie wiem, czy zauwa??yli??cie, ale od pewnego czasu pojawiaj? si? na blogu reklamki Googla, czyli AdSense … a z drugiej strony wpiszcie w Googlu (ustawionym na Polske) np. dzejbi, albo jacek bugajski i zobaczcie sponsorowane linki :-)
Obecnie w??a??nie testuje te us??ugi Googla i wygl?da, ??e to wszystko jest kompletne i pe??en, w szczeg??lno??ci, ??e jak powi???emy to z Google Analytics to mamy pe??en obraz tego kto sk?d ogl?da nasz? strone, co na niej robi, ile przebywa.
Dla tych, kt??rzy jeszcze nie odkryli tego na swoich stronach to zach?cam.
A dla ciekawo??ci w tydzie?? na AdSense zarobi??em ju?? zawrotn? kwot? 2.34$ – tak , tak s??ownie: dwa dolary trzydzie??ci cztery senty ;)

2009
08.19

??All our dreams can come true – if we have the courage to pursue them.?

??Walt Disney (1901-1966), animator, film producer