2009
08.24

Dresy to najtroskliwsi ludzie jakich znam. Zawsze jak przechodz? obok
nich pytaj? czy mam jaki?? problem.

Viagra light: sta? nie stoi, ale w slipach si? ??adnie uk??ada.

Szef- cz??owiek, kt??ry nigdy nie widzi jak pracujesz, ale zawsze
zauwa??y, kiedy odpoczywasz.

NESCAFE – wiod?cy producent s??oik??w do bu??ki tartej …

Spyta??em dzi?? ??on?:
– Wczoraj w nocy, gdy si? kochali??my, udawa??a??…?
– Nie – odpowiedzia??a – naprawd? spa??am.

Pracownicy w firmie urlopy dziel? na dwie kategorie:
– urlop w??asny,
– urlop prze??o??onego.

Modlitwa kobiety przed posi??kiem:
“I spraw, Panie Bo??e, by te wszystkie kalorie posz??y w cycki!”

News z WSI24:
Cud na pierwszym koncercie Joli Rutowicz!
Sparali??owany ch??opiec wsta?? z w??zka i wyszed??.

Wraz z wprowadzeniem nowego has??a – “Palce liza?”, personel KFC
wycofa?? papier toaletowy z firmowych ubikacji.

Zagadka.
Na ???ce le??y facet, na plecach ma plecak, wok???? lataj? muchy.
Pytanie: Co jest w plecaku?
Odpowied??: Spadochron.

Uwaga! Zagin??? ratlerek bez jednej ??apy. Znaki szczeg??lne: upada,
kiedy zaczyna sika?.

Producenci lod??w modl? si?, ??eby lato by??o upalne, producenci krem??w
modl? si? o to, aby lato by??o s??oneczne, producenci parasoli modl? si?
o deszczowe lato, a producenci w??dki si? nie modl? – nie maj?
czasu, musz? produkowa?.

Przeci?tna ameryka??ska kobieta ma wymiary 90-60-90……
Z tym, ??e oni licz? w calach…

Gra wst?pna jest bez sensu.To tak jakby tr?bi? przez 15 minut przed
wjazdem do gara??u.

Dzieci s? jak pierdni?cia, da si? wytrzyma? tylko z w??asnymi.

Facet powinien by? jak bajka – mie? dobry koniec.

– Zenek, ty flegmatyku jeden, jak chcesz zosta? fotografem? Dlaczego
zdj?cie ??limaka jest nieostre?
– Poooruszy?? si? …

Nowa woda kolo??ska: dzi?ki aromatowi nawozu, po???czonego z
delikatnymi nutami ko??skiego potu, zapewni ci wolne miejsce
w dowolnym ??rodku transportu publicznego.

Cz??owiek uczy?? si? podpatruj?c zwierz?ta. Tai-chi wymy??li?? mnich
obserwuj?cy walk? czapli ze ??mij?. Jog? z kolei wymy??li?? inny
mnich, gdy zobaczy?? psa li???cego sobie jajka.

– Gienia! Jak to jest?! Ja ci?gle pij? i pij?, a ty ci?gle brzydka
i brzydka!

Na dobrym filmie w ci?gu dw??ch godzin g????wny bohater zd???y pann?
pozna?, wyrwa?, wyobraca? i rzuci?. W ??yciu tak nie jest… chyba,
??e na wyje??dzie integracyjnym z firmy.

Je??li o??enisz si? z miss to tak, jakby?? kupi?? mercedesa klasy S.
Masz pewno???, ??e produkt zosta?? sprawdzony przez co najmniej
pi?ciu specjalist??w.

Ostatnio pojawi??a si? mo??liwo??? p??acenia kom??rk? za przejazd
poci?giem do Wo??omina. Jeden przejazd – jedna kom??rka.

Gdyby nie Radio Maryja cz??owiek nigdy by si? nie dowiedzia?? jak
wiele pieni?dzy potrzeba do ??ycia w ub??stwie.

– Jaka jest r????nica mi?dzy dwulatkiem a doros??ym facetem?
– Dwulatka mo??na zostawi? samego z niani?.

Podawanie wysoko??ci pensji w warto??ci brutto jest jak podawanie
d??ugo??ci cz??onka razem z kr?gos??upem…

Uczeni skrzy??owali buraka, marchew, groszek, ziemniaka i… ??wini?.
Wyszed?? obiad.

Zbierz dziesi?? nakr?tek od Coca-Coli, pi?tna??cie paczek po LM’ach,
3 opakowania od czekolady, puste butelki, plastikowe kubeczki
i w og??le we?? ty k-rwa posprz?taj w tym pokoju!

Kynolog odwiedzi?? znajomych, kt??rym niedawno urodzi??y si? trojaczki.
D??ugo przygl?da?? si? male??stwom, po czym wskazuj?c palcem:
– Ja bym zostawi?? tego.

– Kocha pan swoj? ??on??
– Oczywi??cie! A co ona gorsza od innych?!

Kobieta jest przeciwie??stwem psa.
Pies wszystko rozumie, ale nic nie mo??e powiedzie?…

M??wi?, ??e chi??skie produkty s? do dupy. Bzdura! Gruszka do
lewatywy, kt??r? wczoraj kupi??em do dupy ca??kowicie si? nie nadaje.

Marek Jurek jednak dosta?? si? do Sejmu. Jak si? okaza??o, b?d?c
marsza??kiem, dorobi?? sobie dodatkow? par? kluczy…

Zauwa??y??em, ??e je??li ??wiat??o w kiblu wy???cza si? z d??wi?kiem
“Eeee” toznaczy, ??e kto?? tam jest.

2009
08.22

P??acz p??acz
A ??zy Twe zostan? wybaczone
P??acz p??acz
A szloch Twoj zostanie wys??uchany
P??acz p??acz
A cierpienie spadnie z Twych ust

2009
08.21

Fajny Blog …

GOA – Dzika Kobieta

2009
08.21

Noc

Wieczorne my??li k??uc? si? w k?cie
Kot zmilk?? ju?? na zawsze
Nikt nie odbiera nami?tnego telefonu
Mucha ??pi zabita ??apk?

Tylko szpaki dziobi? z??o tego ??wiata

Tylko i a??

2009
08.21

Statki

Szybuj?ce stataki po wezbranych g??osach
Lec?ce ku niebytowi i nico??ci
Kolorowe i szare
Ka??dy na sw??j spos??b smutny i zamkni?ty w sobie
Szybuj? ku nieuniknionemu
Szybuj? ku temu kto wie

Jaki czeka ich koniec

2009
08.20

Znikn???o ca??e miasto w Afryce !!! – ciekawe kto za tym stoi ? Rosja ? USA ? Druidzi ? Szamani ? Jaka?? lo??a ?

2009
08.20

Jak chcecie mi wys??a? jakiego?? smaczengo drineczka to zapraszam do Send A Round. :-)

2009
08.19

Pojawi??o si? w sieci kilka news??w na temat eksploduj?cych iPhone’??w. Ale te?? s? gierki ;)

Oto gierka gdzie sterujecie Stevem Jobsem w Apple Store ;) Have a fun !!!

2009
08.19

!K7

Dla lubi?cych muz? ze stajni !K7 zapraszam na ich strone do wyprzeda??y:
www.k7.com
M.in. : Herbert, Tosca, Bomb The Bass i wiele innych fajnych ;)

2009
08.19

11+ powod??w dla kt??rych twoja firma nie powinna u??ywa? mikroblog??w – blog.zarazinski.pl

2009
08.19

Nie wiem, czy zauwa??yli??cie, ale od pewnego czasu pojawiaj? si? na blogu reklamki Googla, czyli AdSense … a z drugiej strony wpiszcie w Googlu (ustawionym na Polske) np. dzejbi, albo jacek bugajski i zobaczcie sponsorowane linki :-)
Obecnie w??a??nie testuje te us??ugi Googla i wygl?da, ??e to wszystko jest kompletne i pe??en, w szczeg??lno??ci, ??e jak powi???emy to z Google Analytics to mamy pe??en obraz tego kto sk?d ogl?da nasz? strone, co na niej robi, ile przebywa.
Dla tych, kt??rzy jeszcze nie odkryli tego na swoich stronach to zach?cam.
A dla ciekawo??ci w tydzie?? na AdSense zarobi??em ju?? zawrotn? kwot? 2.34$ – tak , tak s??ownie: dwa dolary trzydzie??ci cztery senty ;)

2009
08.19

??All our dreams can come true – if we have the courage to pursue them.?

??Walt Disney (1901-1966), animator, film producer

2009
08.17

??Set out each day believing in your dreams. Know without a doubt that you were made for amazing things.?

??Josh Hinds; motivational speaker, author

2009
08.17

Jest jeszcze jeden D??ejBi w sieci :-)

Ciemna Strona DzejBi

2009
08.17

If you could actually stand in someone else’s shoes, Jacek, to hear what they hear, see what they see, and feel what they feel, you would honestly wonder what planet they live on, and be totally blown away by how different their “reality” is from yours.

You’d also never, in a million years, be quick to judge again.

The Universe

2009
08.16

Troniu

Ka??dy Troniu s?dzi ??e jest w Domu
Ale czy Dom to Troniu ?
Wr??? wi?c do Domu Troniu
Bo po co B???dzi? w Ciemno??ci …

2009
08.16

Policja stoi na drogach
Stoi, patrzy, ??apie

Zak??uca porz?dek ruchu

A rowery bez k???? p??acz? cichutko w k?cie

2009
08.15

Mam pytanko do Was – na jakich portalach spo??eczno??ciowych jeste??cie ? Napiszcie co?? …

2009
08.15

Co?? s??aba ta spo??eczno??? si? buduje … dlatego chcia??em oznajmi?, ??e jak czlonk??w spo??eczno??ci bloga dojdzie do 10 to zapraszam ich na dobrego browca, kt??ry zostanie wypity :-) Co Wy na to ?

2009
08.14

No, zaczyna sie dzia? coraz wi?cej na SID Blog’u
:-)

2009
08.14

Cytat z dzi??

??I remind myself every morning: Nothing I say this day will teach me anything. So if I’m going to learn, I must do it by listening.?

??Larry King (b. 1933), American television and radio host

2009
08.13

Urlop

W g??rach fajnie jest
Pada deszcz
I Zuber smakuje jak niegdy??

A g??rale ta??cz? nad przepa??ci? !

2009
08.12

Nie wiem czy ju?? pisa??em – ale Olinek Okr?glinek ma w??asn? stronke tworzona na jedynej s??usznej platformie :-)
Stronka Olinka Okr?glinka

2009
08.12

Test IQ

Mo??na sobie zrobi? przy ??niadanku -> Test IQ

2009
08.11

iPhone

Dla wszystkich u??ytkownik??w ajFon??w co czytaja ten blog – mo??na go ju?? bez problemu ogl?da? na ulubionym telefoniku :-)

2009
08.11

Co Wy na to ?

2009
08.11

No i uruchomi??em tak??e spo??eczno??? bloga :-) chetnych zapraszam do zapis??w … okienko po prawej stronie …

2009
08.10

Nowy wygl?d

No i sta??o sie … zmieni?? si? wygl?d …

I jak sie podoba ?

2009
08.10

Nowe my??li

My??li kr????ce

My??li n?c?ce

My??li b???dz?ce

My??li my??l?ce

2009
08.07

G??ry

Wieczorne klimaty roz??wietla??y niebo

Ksi???y? ju?? lekko przekwit??y tkwi?? nieustraszenie

Migocz?ce w dole odblaski ludzkich istnie??

Cisza i noc …