2008
03.01

Stronno???

Wiatrowe my??li kr???? po g??owie
Ka??da chwila wydaje si? wieczno??ci?
Ludzki instynkt stara si? od??y?

Krople deszczu stukocz? o blach?
My??li chwiejnie wychodz? z g??owy
Cia??o nie reaguje na nic

Ka??dy chce by?
Ka??dy chce co?? osi?gn??
Ka??dy chce …

%d bloggers like this: