2008
03.06

Nocno???

Sm?tne skrawki
??ycie na kraw?dzi snu
Obszary nami?tne

Wchodz? w d??ungl? my??li
Wchodz? w ciasne ??ciany

Ciemno???
??lisko???

Dooko??a samotne oczy wypatruj? pustki
Nic dla nikogo nie znaczy

Znak i symbol na gwie??dzie
Kt??ra ju?? dawno upad??a
Taple si? teraz w b??ocie
I szamocze w p?tli brudu

Grudka zmieni rzucona na pokryw?
Ka??dy gest
Ka??dy ruch
Dr??enie r?k

M?czy mnie
Zamykam oczy

T?sknie i mamrocz? o niebie
B???kitnym i spokojnym

Jasnym ….

2008
03.01

Stronno???

Wiatrowe my??li kr???? po g??owie
Ka??da chwila wydaje si? wieczno??ci?
Ludzki instynkt stara si? od??y?

Krople deszczu stukocz? o blach?
My??li chwiejnie wychodz? z g??owy
Cia??o nie reaguje na nic

Ka??dy chce by?
Ka??dy chce co?? osi?gn??
Ka??dy chce …