2008
02.24

Takie tam

Ciemno??? za oknem i chmury jakies tam …
Ale “lekarstwo” (czyt. The Cure) zapodane w poniedzia??ek ca??y czas kr???y we krwi …
D??wi?ki i brzd?ki , kt??re koj? dusz? i uspokajaj? serce, a zarazem daj?ce chwile, kt??rych nawet le???c w rynsztoku wie, ??e si? patrzy w gwiazdy …
Ka??dy z nas ma chwile s??absze b?d?? lepsze … Ka??dy wie co to b??l a co to rado??? …
I niech wszech??wiat kr???y tak jak kr???y, jego trajektoria jest nieunikniona …

Chwile , aczkolwiek a?? chwile …
Rado??? powoduje, ??e wiadomo o co chodzi …
I wtedy wszystko jest mo??liwe …

A sen zasn??wa oczy …
A mg??a nachodzi Ksi???yc …
A ranek mgli w oddali …

2008
02.08

Muzyka …

Muzyka koi
Muzyka rozwija
Muzyka pobudza
Muzyka …

Sluchawki