2007
09.11

Warsztaty dla m???czyzn

WARSZTATY DLA M???CZYZN

Liczba miejsc ograniczona !!!

Kurs jest dwudniowy i obejmuje nast?puj?ce zagadnienia:

DZIE?? PIERWSZY
1. JAK WYKONA? KOSTKI LODU
Instrukcja krok po kroku wraz z prezentacj?.

2. PAPIER TOALETOWY – CZY WYRASTA NA UCHWYTACH?
Dyskusja.

3. R????NICE POMI?DZY KOSZEM NA PRANIE A POD?OG?
?wiczenia praktyczne z pomoc? zdj?? i wykres??w.

4. NACZYNIA I SZTU?CE: CZY LEWITUJ?, SAMODZIELNIE KIERUJ?C SI? DO ZMYWARKI ALBO ZLEWU?
Debata panelowa z udzia??em ekspert??w.

5. PILOT DO TELEWIZORA – UTRATA PILOTA
Linia pomocy i grupy wsparcia.

6. NAUKA ODNAJDYWANIA RZECZY
Otwarte forum tematyczne – Strategia szukania we w??a??ciwych
miejscach a przewracanie domu do g??ry nogami w takt rytmicznego pokrzykiwania.

7. ZAPAMI?TYWANIE WA??NYCH DAT I POWIADAMIANIE W WYPADKU SP???NIENIA
Pami?taj o zabraniu w??asnego kalendarza lub telefonu kom??rkowego.

DZIE?? DRUGI

1. PUSTE KARTONY I BUTELKI – LOD??WKA CZY KOSZ?
Dyskusja w grupach i ?wiczenia praktyczne

2. ZDROWIE – PRZYNOSZENIE JEJ KWIAT??W NIE JEST GRO?NE DLA ZDROWIA
Prezentacja PowerPoint.

3. PRAWDZIWI M???CZY?NI PYTAJ? O KIERUNEK, KIEDY SI? ZGUBI?.
Wspomnienia tych kt??rzy prze??yli.

4. CZY MO??NA SIEDZIE? CICHO, GDY ONA PROWADZI
Gra na symulatorze.

5. DOROS?E ??YCIE – PODSTAWOWE R????NICE POMI?DZY TWOJ? MATK? A TWOJ? PARTNERK?
?wiczenia praktyczne i odgrywanie r??l.

6. JAK BY? IDEALNYM PARTNEREM NA ZAKUPACH
?wiczenia relaksacyjne, medytacja i techniki oddechowe.

7. TECHNIKI PRZE??YCIA – JAK ??Y?, B?D?C CA?Y CZAS W B??DZIE
Dost?pni indywidualni psychoterapeuci.

8. CHOINKA – CZY MUSI STA? DO WIELKANOCY
Telekonferencja z udzia??em ??wi?tego Miko??aja

2007
09.04

Upgrade

No i sta??o si? – blogu?? teraz pracuje ju?? na nowym WordPresie 2.2 i czeka na wersje finalna 2.3 :-) Znaczy sie mo??na juz np. subskrybowa? kana?? RSS …

2007
09.01

Symulator golenia bobra

Ale jazda – mo??ecie ogoli? bobra !!!

Tylko dla odwa??nych :-)