2007
08.30

Zasady zobowiazuja

?? W ??adnym wypadku nie zostan? premierem, je??li m??j brat Lech wygra wybory prezydenckie. By??aby to sytuacja nie do zaakceptowania przez polskie spo??ecze??stwo.?
Jaros??aw Kaczy??ski, 10.2005

GOR?CO POLECAM ;)

2007
08.09

Nowe Jab??uszko

No i sta??o si? tak jak mia??o si? sta?, od dawna spekulowane nowe iMaki pojawi??y si? w ko??cu na rynku


New iMac

Cacuszko godne ka??dego kto czyta tego bloga ;)

2007
08.08

Ale panoramki …

Kto?? ??adne zrobi?? …

Mo??na podziwia? na:

http://www.flowlook.pl/shTat03.html
http://www.flowlook.pl/shCZstaw3.html
http://www.flowlook.pl/shDro1.html
http://www.flowlook.pl/shTat01.html

2007
08.08

last.fm

Jak zapewne zauwa??yli??cie pojawi??y si? dwa, nowe okienka na sidebarze zwi?zane z last.fm.
Od niedawna jestem u??ytkownikiem tego serwisu i mo??na powiedzie?, ??e jest rze??ki !!!

Dla chc?cych si? zarejestrowa? – link.

2007
08.06

Czy jestem Geekiem ;)

Zrobilem sobie tescik na geek’a i co mi wyszlo:

71% GeekMingle2Free Online Dating