2007
04.29

G??owa

Czasem g??owa jest zbyt ma??a a czasem zbyt du??a czy jednak wymiar gra rol? w codziennej percepcji rzeczywisto??ci ?
Mo??na uzna? fakt a mo??na uzna? co?? innego … G??owa to g??owa i jest na karku …
G??ow? mo??na straci? i po to jest kask, czy?? jednak kask to wszystko.

Bo mo??e raz ochrona zadzia??a a mo??e raz nie zadzia??a.
A jak nie zadzia??a to gdzie wtedy b?dzie g??owa?

My??li co ulatuj? z g??owy czasami …
Moga zostac zatrzymane …
Ale wtedy mo??e rozmiar g??owy ma znaczenie …

%d bloggers like this: