2007
04.03

Ma??? my??li …

Czu??o??? lekkiego szumu my??li
Dotyk zatapialnych przestrzeni
Pustostan zaczepianych spojrze??

Kto s??yszy g??osy
Kto czuje mrok
Kto samotnie ??yje

Potem zamkni?te drzwi
Dalej stukot krok??w w g??owie
I tylko cisza my??li zaczepia g??ow?

%d bloggers like this: