2014
01.25

Hohoho !!!

Witam po latach ;) a tak naprawd? ponad 3 lata …

Na pocz?tek zajawka nowego projektu , czyli Big Blue Fun w akcji !!!

Komu si? podoba ?

2010
09.20

Ptaki

Wrzeszcz?ce nago??ci? sw? okradaj? ga???zie
P??acz?ce nad krucho??ci? sw?

Czarne ptaki na spalonych drzewach
Byt sw??j istnienia rozk??adaj?

M????c?c skrzyd??ami ??wiat??o
Ksi???yca zachodz?ce burz?

Skowyt swych pisk??w
Ziemi oddaj?

2010
09.20

Deszcz

Mokre zakamrki duszy
Dusz? si? wilgoci?

Woda nape??nia pr????ni? p??uc
Woda ogarnia cia??o

Nie ma ju?? odwrotu
Pustka czy pe??nia

Pytania nikn?
w bulgocie …

2010
07.14

Kroki …

Przechodz?c ??ycie cz??owiek my??li, ??e ka??dy krok jest powszedni …
Ale czy wie, ??e ka??dy krok odznacza pi?tno na otoczeniu ?

Kroki i kroki … Dudni? w uszach ….
Kroki i kroki … Daj? znaki …

Kroki prowadza przed siebie …

A ka??dy z nich oddala od miejsca wyj??cia …

2010
04.13

Wierzby

Wierzby trzepocz?ce na wietrze …
Porywa ich wiatr powo??ania …
Zwiewa li??cie spr???yste …
Tuli do ziemi wieczystej …

Wierzby trzepocz?ce na wietrze …
Szare od braku ??wiat??a z nieba …
Dostaj? tylko krople deszczu …
Ch??epcz?co mokre …

Wierzby trzepocz?ce na wietrze …
Pokr?cone trudem ??ycia …
Poskromione metalem …
Czekaj? na …

Wierzby trzepocz?ce na wietrze …
W smutku stoj? …
I otulone wiatrem …
Cichutko ??kaj? …

2010
02.05

SID On

Moje my??li kr???a teraz wok???? ma??ego gad??etu … ajFona …

Je??eli go lubisz to do???cz do nas :-)

SID On Fan Page

2010
01.27

Bardzo fajna recenzja z The iPhone Mom.

No i zajmuje od dluzszego czasu 3 miejsce w PL.

2010
01.04

Hieh – wiecie czego ludzie szukaja i skad mam najwiecej wejsc ?

Oto z Googla po frazie “jak rozpoznac geja” co odwoluje ich do tego wpisu.

Dobre ;)

2010
01.04

Ukryci

Wir wyobra??ni zanika
Kolorowe wst?gi ??opocz? ponad umys??em
My??li czy pustka
??piew dziewiczy noc?
Ptaki spogl?daj? ??apczywie na niedosz??e k?ski

Brak sp??jno??ci

Rozpada si? przestrze??

A s????w ju?? nie ma ……..

2009
12.31

W Ciemnym Mroku maszeruj?
Wibruj?ce D??wi?ki
Szum i Ciemno???

Wszystko odmienne od tego co znam
Wszystko zamazane
Rzeczywisto??? czy fikcja

G??owa p?ka
J?czy i wzywa

Nic nie b?dzie ju?? takie same

2009
11.06

My??li b???kaj?ce si?

Ale czy to wszystko jest warte tego ?

Powiedzia??em i zamkn???em okno …

Cisz i spok??j nachodz? umys?? …

Spa? … Zasn?? …

Kiedy ogarnie Ci? mg??a – za??nij

I ??pij w spokoju ducha …

Czyszcz?c swoje my??li …

2009
11.05

WPTouch

No i znalazlem … bardzo fajny plugin dla tych co ogl?daj? ten blog z iPhone/iPod/Android …
WPTouch
Jak masz takiego dewajsa to spr??buj ….

;)

2009
09.18

Cytat dnia

??Believe in your dreams and they may come true; believe in yourself and they will come true.?

2009
09.18

Bamboo

I sta??o si? !!! Sta??em si? sta??ym posiadaczem Bamboo …

http://twitpic.com/i6goo

:-)

2009
09.08

Wla??nie czytam ksi???k? “Wilgotne miejsca”. Polecam dla odwa??nych :-)

2009
08.24

Dresy to najtroskliwsi ludzie jakich znam. Zawsze jak przechodz? obok
nich pytaj? czy mam jaki?? problem.

Viagra light: sta? nie stoi, ale w slipach si? ??adnie uk??ada.

Szef- cz??owiek, kt??ry nigdy nie widzi jak pracujesz, ale zawsze
zauwa??y, kiedy odpoczywasz.

NESCAFE – wiod?cy producent s??oik??w do bu??ki tartej …

Spyta??em dzi?? ??on?:
– Wczoraj w nocy, gdy si? kochali??my, udawa??a??…?
– Nie – odpowiedzia??a – naprawd? spa??am.

Pracownicy w firmie urlopy dziel? na dwie kategorie:
– urlop w??asny,
– urlop prze??o??onego.

Modlitwa kobiety przed posi??kiem:
“I spraw, Panie Bo??e, by te wszystkie kalorie posz??y w cycki!”

News z WSI24:
Cud na pierwszym koncercie Joli Rutowicz!
Sparali??owany ch??opiec wsta?? z w??zka i wyszed??.

Wraz z wprowadzeniem nowego has??a – “Palce liza?”, personel KFC
wycofa?? papier toaletowy z firmowych ubikacji.

Zagadka.
Na ???ce le??y facet, na plecach ma plecak, wok???? lataj? muchy.
Pytanie: Co jest w plecaku?
Odpowied??: Spadochron.

Uwaga! Zagin??? ratlerek bez jednej ??apy. Znaki szczeg??lne: upada,
kiedy zaczyna sika?.

Producenci lod??w modl? si?, ??eby lato by??o upalne, producenci krem??w
modl? si? o to, aby lato by??o s??oneczne, producenci parasoli modl? si?
o deszczowe lato, a producenci w??dki si? nie modl? – nie maj?
czasu, musz? produkowa?.

Przeci?tna ameryka??ska kobieta ma wymiary 90-60-90……
Z tym, ??e oni licz? w calach…

Gra wst?pna jest bez sensu.To tak jakby tr?bi? przez 15 minut przed
wjazdem do gara??u.

Dzieci s? jak pierdni?cia, da si? wytrzyma? tylko z w??asnymi.

Facet powinien by? jak bajka – mie? dobry koniec.

– Zenek, ty flegmatyku jeden, jak chcesz zosta? fotografem? Dlaczego
zdj?cie ??limaka jest nieostre?
– Poooruszy?? si? …

Nowa woda kolo??ska: dzi?ki aromatowi nawozu, po???czonego z
delikatnymi nutami ko??skiego potu, zapewni ci wolne miejsce
w dowolnym ??rodku transportu publicznego.

Cz??owiek uczy?? si? podpatruj?c zwierz?ta. Tai-chi wymy??li?? mnich
obserwuj?cy walk? czapli ze ??mij?. Jog? z kolei wymy??li?? inny
mnich, gdy zobaczy?? psa li???cego sobie jajka.

– Gienia! Jak to jest?! Ja ci?gle pij? i pij?, a ty ci?gle brzydka
i brzydka!

Na dobrym filmie w ci?gu dw??ch godzin g????wny bohater zd???y pann?
pozna?, wyrwa?, wyobraca? i rzuci?. W ??yciu tak nie jest… chyba,
??e na wyje??dzie integracyjnym z firmy.

Je??li o??enisz si? z miss to tak, jakby?? kupi?? mercedesa klasy S.
Masz pewno???, ??e produkt zosta?? sprawdzony przez co najmniej
pi?ciu specjalist??w.

Ostatnio pojawi??a si? mo??liwo??? p??acenia kom??rk? za przejazd
poci?giem do Wo??omina. Jeden przejazd – jedna kom??rka.

Gdyby nie Radio Maryja cz??owiek nigdy by si? nie dowiedzia?? jak
wiele pieni?dzy potrzeba do ??ycia w ub??stwie.

– Jaka jest r????nica mi?dzy dwulatkiem a doros??ym facetem?
– Dwulatka mo??na zostawi? samego z niani?.

Podawanie wysoko??ci pensji w warto??ci brutto jest jak podawanie
d??ugo??ci cz??onka razem z kr?gos??upem…

Uczeni skrzy??owali buraka, marchew, groszek, ziemniaka i… ??wini?.
Wyszed?? obiad.

Zbierz dziesi?? nakr?tek od Coca-Coli, pi?tna??cie paczek po LM’ach,
3 opakowania od czekolady, puste butelki, plastikowe kubeczki
i w og??le we?? ty k-rwa posprz?taj w tym pokoju!

Kynolog odwiedzi?? znajomych, kt??rym niedawno urodzi??y si? trojaczki.
D??ugo przygl?da?? si? male??stwom, po czym wskazuj?c palcem:
– Ja bym zostawi?? tego.

– Kocha pan swoj? ??on??
– Oczywi??cie! A co ona gorsza od innych?!

Kobieta jest przeciwie??stwem psa.
Pies wszystko rozumie, ale nic nie mo??e powiedzie?…

M??wi?, ??e chi??skie produkty s? do dupy. Bzdura! Gruszka do
lewatywy, kt??r? wczoraj kupi??em do dupy ca??kowicie si? nie nadaje.

Marek Jurek jednak dosta?? si? do Sejmu. Jak si? okaza??o, b?d?c
marsza??kiem, dorobi?? sobie dodatkow? par? kluczy…

Zauwa??y??em, ??e je??li ??wiat??o w kiblu wy???cza si? z d??wi?kiem
“Eeee” toznaczy, ??e kto?? tam jest.

2009
08.22

P??acz p??acz
A ??zy Twe zostan? wybaczone
P??acz p??acz
A szloch Twoj zostanie wys??uchany
P??acz p??acz
A cierpienie spadnie z Twych ust

2009
08.21

Fajny Blog …

GOA – Dzika Kobieta

2009
08.21

Noc

Wieczorne my??li k??uc? si? w k?cie
Kot zmilk?? ju?? na zawsze
Nikt nie odbiera nami?tnego telefonu
Mucha ??pi zabita ??apk?

Tylko szpaki dziobi? z??o tego ??wiata

Tylko i a??

2009
08.21

Statki

Szybuj?ce stataki po wezbranych g??osach
Lec?ce ku niebytowi i nico??ci
Kolorowe i szare
Ka??dy na sw??j spos??b smutny i zamkni?ty w sobie
Szybuj? ku nieuniknionemu
Szybuj? ku temu kto wie

Jaki czeka ich koniec

2009
08.20

Znikn???o ca??e miasto w Afryce !!! – ciekawe kto za tym stoi ? Rosja ? USA ? Druidzi ? Szamani ? Jaka?? lo??a ?

2009
08.20

Jak chcecie mi wys??a? jakiego?? smaczengo drineczka to zapraszam do Send A Round. :-)

2009
08.19

Pojawi??o si? w sieci kilka news??w na temat eksploduj?cych iPhone’??w. Ale te?? s? gierki ;)

Oto gierka gdzie sterujecie Stevem Jobsem w Apple Store ;) Have a fun !!!

2009
08.19

!K7

Dla lubi?cych muz? ze stajni !K7 zapraszam na ich strone do wyprzeda??y:
www.k7.com
M.in. : Herbert, Tosca, Bomb The Bass i wiele innych fajnych ;)

2009
08.19

11+ powod??w dla kt??rych twoja firma nie powinna u??ywa? mikroblog??w – blog.zarazinski.pl

2009
08.19

Nie wiem, czy zauwa??yli??cie, ale od pewnego czasu pojawiaj? si? na blogu reklamki Googla, czyli AdSense … a z drugiej strony wpiszcie w Googlu (ustawionym na Polske) np. dzejbi, albo jacek bugajski i zobaczcie sponsorowane linki :-)
Obecnie w??a??nie testuje te us??ugi Googla i wygl?da, ??e to wszystko jest kompletne i pe??en, w szczeg??lno??ci, ??e jak powi???emy to z Google Analytics to mamy pe??en obraz tego kto sk?d ogl?da nasz? strone, co na niej robi, ile przebywa.
Dla tych, kt??rzy jeszcze nie odkryli tego na swoich stronach to zach?cam.
A dla ciekawo??ci w tydzie?? na AdSense zarobi??em ju?? zawrotn? kwot? 2.34$ – tak , tak s??ownie: dwa dolary trzydzie??ci cztery senty ;)

2009
08.19

??All our dreams can come true – if we have the courage to pursue them.?

??Walt Disney (1901-1966), animator, film producer

2009
08.17

??Set out each day believing in your dreams. Know without a doubt that you were made for amazing things.?

??Josh Hinds; motivational speaker, author

2009
08.17

Jest jeszcze jeden D??ejBi w sieci :-)

Ciemna Strona DzejBi

2009
08.17

If you could actually stand in someone else’s shoes, Jacek, to hear what they hear, see what they see, and feel what they feel, you would honestly wonder what planet they live on, and be totally blown away by how different their “reality” is from yours.

You’d also never, in a million years, be quick to judge again.

The Universe